Jom Kita Berkawan

Tuesday, 6 May 2014

Deskripsi Tugas Jururawat

JURURAWAT GRED U29   

    Tugas-tugas Jururawat Kesihatan   
    1.     Perawatan Kesihatan Keluarga   
                i.     Perkhidmatan kesihatan ibu dan kanak-kanak.         
                ii.     Perkhidmatan lawatan ke rumah.         
                iii.     Perkhidmatan kesihatan di sekolah.         
                iv.     Perkhidmatan perancang keluarga.         
                v.     Pendidikan kesihatan.         
    2.     Latihan   
                Membantu dalam mengajar pelbagai kategori pelatih separa perubatan semasa latihan mereka.         
    3.     Menyelia   
                i.     Menyelia pekerja-pekerja 'Auxilliary' dan kakitangan kesihatan lain dalam kawasan operasi.         
                ii.     Menyelia bidan kampung dan bidan swasta berdaftar.         
    4.     Pentadbiran   
                i.     Mentadbir klinik.         
                ii.     Merancang dan menjalankan lawatan ke rumah.         
                iii.     Menyimpan rekod-rekod dan reten perkhidmatan kesihatan keluarga di dalam kawasan operasi.         
                iv.     Membantu dalam penilaian kakitangan bawahan.         
        
    Tugas-tugas Jururawat Di Hospital   
    1.     Penjagaan Pesakit         
          i.     Mengurus dan melayan makan minum pesakit.         
          ii.     Mengurus dan menjaga kebersihan pesakit.         
          iii.     Penjagaan dan merawat ibu selepas bersalin.         
          iv.     Penjagaan dan merawat bayi selepas kelahiran.         
    2.     Membantu Doktor dalam menjalankan tugas-tugas perawatan.         
    3.     Menyelia Penolong Jururawat, Bidan dan kakitangan bawahan.         
    4.     Membantu Ketua Jururawat dalam pentadbiran wad dan penilaian pelatih-pelatih.         
    5.     Rawatan-rawatan lain mengikut arahan.         
        
      
    JURURAWAT GRED U41   
    1. Fungsi Klinikal/Penguatkuasaan   
  

    Pemantauan Kejururawatan
    Mengawalselia perawatan dengan melakukan rondaan ke wad/klinik/unit berjadual untuk memantau keberkesanan perawatan, peralatan dan keselamatan pelanggan.

  
    2. Fungsi Pengurusan dan Penyeliaan   
  

    Merancang perkhidmatan kejururawatan dan perawatan selari dengan aliran sains dan teknologi juga konsep terkini.
    Menyelia pembentukan dan pembangunan kerjaya kejururawatan melalui latihan dan kursus dalam perkhidmatan, penyelidikan dan pembangunan.

  
    3. Kawalan Mutu   
  

    Merancang lawatan penyeliaan untuk memastikan amalan kejururawatan dijalankan mengikut piawaian.
    Memastikan perawatan dilakukan berpandukan Standard Operating Procedures (SOP) - menentukan protokol dan garis panduan dalam prosedur kejururawatan dipraktikkan.

  
    4. Latihan Kejururawatan   
  

    Merancang dan menyelaras kursus/latihan amali anggota kejururawatan di antara kolej dan diperingkat negeri.

No comments:

Post a Comment